Psycholog o menopauzie

Nazwa Ośrodka symbolizuje pokonywanie progów, poziomów, barier. Drabina przecież ułatwia nam wszystkim wchodzenie i docieranie do miejsc niedostępnych. Gdy po szczeblach wejdzie się wyżej, łatwiej jest sprostać zadaniu i spojrzeć na problem z innej perspektywy. Nazwa odzwierciedla zadania i cele, które realizujemy poprzez psychoterapię, psychoedukację, konsultacje, szkolenia, treningi, warsztaty, zajęcia …

Jakie są drogi podawania hormonów?

Istnieją różne formy podawania hormonów, bardziej tradycyjne oraz nowoczesne – mniej obciążające organizm kobiety. Hormony można stosować w różnych formach: – doustnie (tabletki – tradycyjna forma), – przezskórnie (plastry i żele), – domięśniowo (zastrzyki), – podskórnie (implanty wszywane pod skórę), – dopochwowo (globulki i kremy) Największa różnica występuje pomiędzy podawaniem …

Jakie są schematy stosowania HTZ?

– z krwawieniami miesięcznymi – cykliczne uzupełnianie niedoboru naturalnych hormonów z kilkudniową przerwą między poszczególnymi cyklami leczenia, kiedy to występuje miesiączka. Jest to schemat terapii odpowiedni dla kobiet w początkowym okresie klimakterium, jeszcze przed menopauzą, – bez krwawień miesięcznych – jeżeli miesiączki już nie występują naturalnie, bardziej odpowiedni będzie schemat …

Czy istnieje związek pomiędzy HTZ a chorobami nowotworowymi?

Najwięcej niepokoju u pacjentek budzi rak sutka. Jest to nowotwór sporadycznie rozpoznawany przed ukończeniem 30 roku życia. Częstość jego występowania stopniowo wzrasta, osiągając maksimum po przekwitaniu i wieku podeszłym. Problem związku pomiędzy ryzykiem wystąpienia tego nowotworu i stosowaniem HTZ jest tematem wielu opracowań naukowych. Gdybyśmy zebrali różne opracowania dotyczące zależności …

Estrogeny

Estrogeny – hormony sterydowe wytwarzane przez jajniki oraz na drodze obwodowej konwersji z androgenów. W organizmie kobiety wyróżnia się trzy podstawowe estrogeny: estron, estriol i 17-estradiol. Estrogeny warunkują kształtowanie drugo- i trzeciorzędowych płciowych cech kobiecych i rozwój narządu rodnego umożliwiający zapłodnienie komórki jajowej i jej wzrost. Poza tym wykazują wielokierunkowy wpływ …

Progestageny

Progestageny – to naturalne lub syntetyczne substancje, które wykazują właściwości naturalnego progesteronu. Pierwsze nowoczesne progestageny zsyntetyzowano w latach 50’ ubiegłego wieku. Idealny progestagen powinien posiadać maksymalnie wyrażone cechy progestagenne oraz brak działania androgennego, estrogenowego, glikokortykoidowego i antyandrogennego, od którego zależy występowanie objawów niepożądanych. Syntetyczne progestageny znajdują zastosowanie przede wszystkim w hormonalnej …

Jak działa Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ)?

Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ) polega na uzupełnianiu niedoboru naturalnych hormonów kobiecych, których jajniki nie produkują już w wystarczającej ilości. Uzupełnianie brakujących hormonów jest najskuteczniejszą metodą łagodzenia dolegliwości okresu przejściowego, a także zapobiegania głównym problemom zdrowotnym po menopauzie, takim jak: osteoporoza czy miażdżyca naczyń. Obecnie najczęściej stosuje się HTZ zawierającą dwa …

Jakie dolegliwości okresu menopauzy kobiety wymieniają najczęściej?

1. Uderzenia gorąca i napadowe pocenie się. Polegają one na nagle występującym, trwającym kilka minut rozszerzaniu się skórnych naczyń krwionośnych na głowie i klatce piersiowej. Towarzyszy temu uczucie podwyższonej ciepłoty. Bezpośrednio po wystąpieniu uczucia gorąca dochodzi do nadmiernego pocenia się. 2. Zaburzenia snu. Wiele kobiet sugeruje, że uderzenia gorąca utrudniają …

Czy menopauza jest korzystna dla organizmu kobiety?

Jeszcze do końca XIX wieku przeciętny wiek życia kobiet nie przekraczał czterdziestu kilku lat, a podstawową i często jedyną funkcją życiową kobiety było wydanie na świat potomstwa. W XXI wieku, dzięki zmianie trybu życia, warunków mieszkaniowych, sposobu odżywiania, a również i postępowi medycyny przeciętny okres życia kobiet sięga 80 lat. …

Jakie są objawy klimakterium?

Najbardziej obiektywnym sygnałem rozpoczęcia okresu klimakterium jest zmiana rytmu miesiączkowania. Miesiączki występują nieregularnie, a w końcu ustają zupełnie. Towarzyszyć temu może szereg objawów. Objawy te są spowodowane niedoborem hormonów i określane są mianem objawów wypadowych. Objawy wypadowe często o niewielkim nasileniu, występują u około 40% kobiet w piątej dekadzie życia, …